News

Sino ang mabibilang sa census?

Binibilang ng Census Bureau ang lahat na naninirahan sa Estados Unidos tuwing 10 taon. Ang census ay binibilang BAWAT, kasama na ang mga bagong panganak at nakatatanda, mga walang-bahay, imigrante, at mga taong hindi nagsasalita ng Ingles. Lahat tayo ay dapat gawin ang census sa Marso 2020.