News

Sino ang inaasahan ko sa form ng census ko?

Kung ginagawa mo ang census para sa iyong sambahayan, dapat mong isipin ang lahat na nakatira doon sa Abril 1, 2020. Kabilang dito ang lahat ng mga kamag-anak, mga bata at mga sanggol, at mga kasama sa silid.Join the Mailing ListBecome a Coalition PartnerBecome a Creative CollaboratorVolunteerOther