News

Paano kung hindi ako makakatanggap ng liham mula sa Census Bureau?

Kahit na hindi ka nakakakuha ng liham mula sa Census Bureau, magagawa mo at dapat gawin ang census! Kahit sino ay maaaring gawin ang census online o sa pamamagitan ng telepono mula kalagitnaan ng Marso hanggang huli Hulyo 2020. Walang PIN o numero ng ID ang kinakailangan upang gawin ang census.