News

Paano ko gagawin ang census?

Maaari mong gawin ang census online, sa pamamagitan ng telepono, o sa pamamagitan ng koreo. Karamihan sa mga tao ay makakakuha ng isang liham mula sa Census Bureau na may mga tagubilin sa kung paano gawin ang census online at sa telepono.

Ang unang paraan upang gawin ang census ay online. Ang census online ay magiging sa 13 wika: Arab, Intsik (Pinasimple), Ingles, Pranses, Haitian Creole, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Tagalog at Vietnamese.

Ang mga tao ay maaaring gawin ang census sa telepono, masyadong. Ang mga wika na magagamit para sa paggawa ng census sa pamamagitan ng telepono ay: Arab, Kanton, Ingles, Pranses, Haitian Creole, Japanese, Korean, Mandarin, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Tagalog at Vietnamese.