News

Kailan ko magagawa ang census?

Maaari mong gawin ang census online, sa pamamagitan ng telepono, o sa pamamagitan ng koreo sa pagitan ng kalagitnaan ng Marso at katapusan ng Hulyo 2020. Kung hindi mo ginawa ang census, maaaring manggagawa ang isang manggagawa ng Census Bureau sa iyong bahay upang matulungan kang makumpleto ito sa personal. Dumating ang mga manggagawa sa Census sa Mayo, Hunyo, o Hulyo ng 2020.