News

Bakit natin ginagawa ang census?

Ang census ay may mahalagang papel sa pang-araw-araw na buhay ng lahat. Ang mga pamahalaan at negosyo ay gumagamit ng data ng census upang magpasya: