News

Ano ang mga katanungan sa census?

Nagtatanong ang senso ng 9 simpleng mga katanungan tungkol sa iyo at sa mga taong naninirahan sa iyong sambahayan. Tatanungin ka ng census kung gaano karaming mga tao ang nakatira sa iyo at kung nagmamay-ari ka o nagrenta ng iyong bahay. Hihilingin din ito sa iyo ng iyong pangalan, kasarian, edad, kaarawan, lahi at lahi.