Events

Magtanong sa Akin Kahit ano: Lahat ng Census kasama si Robert Clinton

Abril 1, 2020

YBCA

Magtanong sa Akin Kahit ano: Lahat ng Census kasama si Robert Clinton

Sumali sa amin ngayong Miyerkules 4.1 sa 1pm ng PST para sa isang Itanong sa Akin: Ano ang Lahat ng Census kasama si Robert Clinton, ng tanggapan ng San Francisco ng Civic Engagement and Immigrant Affairs (OCEIA) – sino ang namumuno sa mga pagsisikap ng Census ng San Francisco upang matiyak na ang lahat ng mga komunidad ay mabibilang sa ang 2020 Census. Pinangunahan ni Robert ang isang plano ng aksyon sa buong lungsod na naghihikayat sa lahat na lumahok sa kritikal na bilang na ito. Tutulungan niya kaming i-unpack kung ano ang nakataya at sagutin ang iyong mga katanungan sa paligid ng napakahalagang bilang para sa aming mga komunidad.   Sumali bilang ang @ artandaction.us ay nagkakaisa sa paligid ng kagyat, pangmatagalang epekto ng #2020Census, sa pakikipagtulungan kay @ybca @sf_immigrants at aming lokal na komunidad.

Ipadala ang iyong mga katanungan para kay Robert sa pamamagitan ng YBCA Instagram Story.

#ComeToYourCensus 
#2020Census
#PowerNotPanic
#ArtistAsFirstResponder